Nieuws

Aandacht voor de wijzigingen binnen het VCA per 1 september 2017

Wijzigingen VCA

Onderstaand treft u een overzicht van de wijzigingen binnen de VCA-examens per 1 september 2017

• Per 1 september is het niet meer mogelijk om papieren examens aan te vragen, alle examens worden digitaal aangeboden.
• Uitbreiding examens met alternatieve vraagvormen (matching/ranking, matrix, drap & drop, multiple response en multiple choice).
• Uitbreiding van de standaardtalen: naast de standaardtalen die al beschikbaar waren, worden toegevoegd: Bulgaars, Kroatisch en Russisch. Hiervoor vervallen dus de vertaalkosten.
• Vertalingen: de vertalingen van niet standaardtalen worden naar verwachting flink duurder, vertaling geschiedt op offertebasis vanuit VCA Infra. Zij zullen dan een inschatting maken van de levertijd en kosten. Er moet rekening worden gehouden met een doorlooptijd van tenminste 30 dagen.
• Uitbreiding voorleesexamens: vanaf 1 september zijn vrijwel alle standaardtalen ook beschikbaar als voorleesexamen, de enige uitzonderingen hierop zijn Litouws en Bulgaars.
• Aanpassing cesuur: in verband met de nieuwe vraagvormen wordt de cesuur ook aangepast. Voor B-VCA moet een kandidaat straks 26 (i.p.v. 28) punten halen voor een voldoende en voor de VOL/VIL examens 45 (i.p.v. 49) punten voor een voldoende
• Inzage examens: Aan het einde van het examen krijgen kandidaten, als ze binnen de examentijd zitten, per hoofdstuk te zien hoeveel procent van de vragen ze in dat betreffende hoofdstuk goed hadden. Dan kunnen ze, als ze niet geslaagd zijn, zich op de hoofdstukken richten die ze minder goed gedaan hebben. Het is per hoofdstuk en niet per eind- of toetsterm. Er zijn 4 hoofdstukken. Op verzoek kan, via een examencentrum, een niet-geslaagde kandidaat in Amersfoort onder toezicht een inzage doen.

Vanaf 1 september 2017 gaat de VCA examinering drastisch veranderen. Het huidige VCA-examen maakt vanaf september plaats voor een geheel nieuw examen.

In het nieuwe examen komt de werksituatie van de examenkandidaten meer centraal te staan, zijn er meer praktijkgerichte examenvragen en komen er toepassingsvragen bij in het examen. Het is moeilijk in te schatten wat de gevolgen hiervan zijn op het slagingspercentages.

Alle examens zullen iets moeilijker worden ten opzichte van de huidige examens omdat men ook gebruik gaat maken van inzichtvragen in plaats van de bekende kennis vragen.
 

Wanneer ben je geslaagd voor het nieuwe VCA examen?

• Een Basis VCA kandidaat slaagt bij het behalen van minimaal 26 vragen goed van de 40 binnen 60 min. (tot nu toe was dit 28 vragen goed)
• Een Basis VCA Voorlees kandidaat slaagt bij het behalen van minimaal 26 vragen goed van de 40 binnen 75 min. (tot nu toe was dit 28 vragen goed)
• Een VOL-VCA en VIL-VCU kandidaat slaagt bij het behalen van minimaal 45 vragen goed van de 70 binnen 75 min. (tot nu toe was dit 49 vragen goed)

Kan ik nog snel examen doen volgens het oude examen systeem?

Natuurlijk! Op dit moment heeft u nog de mogelijkheid om uw VCA-certificaat te vernieuwen door middel van het huidige, vertrouwde examen. Ook wanneer uw huidige certificaat nog niet verlopen is!

SOG - Onafhankelijk examineren

Naar aanleiding van de gezamenlijke notie van de stelselpartners (eX:plain, Stichting Examenkamer, SSVV) dat onafhankelijke examinering noodzakelijk is voor een verdere kwaliteitsontwikkeling in het SOG-examenstelsel is een plan opgesteld om dit te realiseren.

De planning voor invoering van onafhankelijke examinering is alsvolgt:
• Per 1 januari 2018 scheiding van docent en examinator. De examinator mag wel werkzaam zijn bij of voor de opleider maar mag geen betrokkenheid hebben gehad bij het geven van de SOG-opleiding of de cursistengroep.
• Per 1 januari 2019 volledig onafhankelijke examinering. Bij de volledig onafhankelijke examinering is er sprake van een scheiding tussen opleiden en examineren waarbij er geen schijn van belangenverstrengeling bestaat. De examinator mag betrokken zijn bij de opleidingsorganisatie waar de kandidaten de opleiding hebben gevolgd. Er is geen bezwaar tegen de situatie waarbij een examinator ook de rol van opleider in het stelsel kan hebben.

Safety Train B.V.
Neckarweg 32
3197 KX Botlek-Rotterdam

telnr. 0181-213636
e-mail: info@safetytrain.nl