Nieuws

Consequenties voor werkgevers van de Modernisering van de Ziektewet

Het kabinet beoogt met de wijziging van de Ziektewet  het langdurig ziekteverzuim en de instroom in de WIA van  werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst en de uitzendkracht (vangnetters) te beperken.

Met ingang van 1 januari 2014 wordt voor werkgever een nieuwe financieringsmethodiek voor ZW- en WGA-lasten voor vangnetters ingevoerd. Wat zijn de gevolgen voor u als werkgever?

Als werknemer met een tijdelijk dienstverband na 2 jaar ziekte vanuit de Ziektewet doorstroomt in de WGA worden deze zieke werknemers door het UWV meegeteld bij het vaststellen van de hoogte van de WGA gedifferentieerde WGA-premie.

In de nieuwe situatie worden dus de ZW- en de WGA-lasten van vangnetters toegerekend aan de laatste werkgever. De overheid gaat zoals nu het geval is bij de vaste werknemers meer verantwoordelijkheid leggen bij de (voormalige)werkgever.

Toerekening vindt plaats op basis van de eerste ziektedag. Let op!: Ligt de eerste ziektedag in het dienstverband of binnen 4 weken na het einde van het dienstverband, dan is de uitkeringslast toe te rekenen aan de werkgever.

Advies
Uiteindelijk gaat elke werkgever de eigen schade betalen. Als werkgever krijgt u dus een groter belang bij schadebeheersing. Schadebeheersing begint bij een goede personeelsadministratie van indiensttreding, ziekmelding en uitdiensttreding. Zorg bij de werknemers met een tijdelijk dienstverband voor een begeleiding en re-integratie.

Dit kan voorkomen dat werknemers ziek uit dienst treden. Houdt met de uitdiensttredende werknemers gedurende 4 weken na het dienstverband contact in verband met een eventuele ziekmelding. Niet alleen weet u voor uw personeelsadministratie waar u aan toe bent, maar u kunt overwegen om te investeren in re-integratie in plaats van dit uitsluitend over te laten aan het UWV.

Hoe eerder uw ex-werknemer arbeidsgeschikt is, des te meer kunt u de schade beperken.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de website www. uilhoorn-fritse.nl
Conny Fritse, Uilhoorn & Fritse Advocaten