Nieuws

De verloren generatie

Jeugdwerkloosheid

CHEMProjects helpt dit op te lossen!!

De CHEMGroep heeft met haar bedrijfsonderdeel CHEMProjects een oplossing gevonden voor de problematiek “jeugdwerkloosheid”.

Veel van de jeugd die op dit moment thuis zit is eigenlijk heel hard nodig binnen de arbeidsmarkt en dan specifiek in de technische branches. 


Het probleem is alleen dat veel van deze thuiszittende jeugd nu vrijwel niet meer te vinden is en ook nog vaak de verkeerde studiekeuze heeft gemaakt en dus niet aan betaald werk kan komen.

CHEMProjects gaat de komende jaren het volgende doen voor de technische branches:

  • Thuiszittende jeugd vinden (door gewijzigde wetgeving zijn zij niet meer ingeschreven bij het UWV)
  • Jeugd voorzien van een gedegen basisopleiding voor een technisch vak
  • Jeugd begeleiden naar werk en tijdens het werk op de werkplek zelf
  • Het aloude leerling/leermeester-traject  weer terug halen op de werkvloer
  • Samen met de jeugd een carrièreplanning maken (opleidingen en trainingen b.v.)

Vakkrachten zijn op dit moment van boven af helaas niet meer aan te vullen, omdat gediplomeerd en goed opgeleid personeel in Nederland gewoonweg niet meer te vinden is. Wij zien het als  CHEMProjects als onze morele plicht om het huidige tekort aan te vullen van onderuit met jeugd die de technische richting ambiëren. Het reguliere onderwijs voorziet hier vandaag de dag helaas niet of onvoldoende in.

Als eerste zullen we ons gaan inzetten voor de branche koudetechniek. Door de zeer grote vergrijzing in deze branche hebben zij namelijk een instroomtekort van ongeveer 400 leerlingen op jaarbasis. Dit probleem van te weinig nieuwe instroom wordt de aankomende jaren dus alleen maar groter omdat ook de koudetechniekbranche de komende jaren afscheid zal gaan nemen van de babyboomers.

De kandidaten die voor dit vak in aanmerking zullen komen gaan de volgende opleidingen volgen alvorens zij door CHEMProjects aan een baan binnen de koudetechniek geholpen gaan worden:

  • Basisopleiding koudetechniek
  • Training hardsolderen
  • Diploma F-gassen
  • VCA
  • BMS-training (`mental attitude´)

Tijdens deze interne opleiding zullen de leerlingen gekoppeld worden aan een vaste leermeester die al tijdens de opleiding de leerlingen zal ondersteunen en begeleiden, maar ook tijdens het werk zullen zij bij deze leermeester terecht kunnen met alle vraagstukken over hun nieuw geleerd vak.

Kortom, deze leermeester zal hun 24/7 met raad en daad bijstaan, zodat de leerlingen direct op hun opleidingsniveau op een zeer goede en effectieve manier ingezet kunnen gaan worden bij de opdrachtgever.

Heeft U interesse in deze nieuwe leer- en werkmethode, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

ChemGroep / ChemProjects, Neckarweg 32 Botlek Rotterdam,  http://www.chemgroep.nl                   
T.a.v. Kik Verhoeven          k.verhoeven@chemgroep.nl               Telnr: 06-51 31 34 56