Nieuws

Jongeren en Arbeidsveiligheid

De kans op een arbeidsongeval is het grootst bij werknemers van 15 tot en met 24 jaar. Het gaat dan voornamelijk om jongens. Binnen deze leeftijdscategorie zijn de kansen op een arbeidsongeval het grootst in de metaalindustrie en in de bouw.

Voor jonge werknemers geldt “jong geleerd, oud gedaan”. Van belang is om in opleidingen zodanig aandacht te besteden aan veilig werken, dat het een tweede natuur wordt en door medewerkers als vanzelfsprekend ervaren wordt.


23% van de werkzame populatie bij gemiddelde bedrijven is jonger dan 24 jaar, zij zijn echter in 46% slachtoffer  van ongevallen van de totale populatie.

Jongeren doen veel handeling vanuit de “reflex”, niet alle delen van de hersenen zijn evenredig gegroeid en daarom ontbreekt er het besef en inzien van consequenties, het belangrijkste wat jongeren missen is de lange termijn consequentie (plannen is ook al een groot probleem).

Omdat gedrag, en dus ook reflexgedrag, te beïnvloeden is ontwikkelden wij (CHEMConsult BV) de volgende training/ bewustwordingssessie.

 • Split second, waarom zijn jongeren niet in staat om het risico reëel en rationeel in te schatten, aan de hand van een aantal oefeningen wordt dit aangetoond.
   
 • Bewustwording, “kijkje in de spiegel”, dit om het gevoel van zelfgenoegzaamheid weg te nemen, bewustwording naar  het gebeurt niet alleen bij anderen maar kan mij ook overkomen.
   
 • Van doen, naar eerst denken. Ervoor waken dat bij afwijkingen gelijk het reflexkarakter getoond wordt, in plaats hiervan leert men terug te gaan naar het weloverwogen gedrag. Trainen in afwijkingen zodat dit in plaats van reflexgedrag, routinematig gedrag wordt.
   
 • Groepsdynamiek, in plaats van de gevoelde groepsdrang bij jongeren dit ombuigen naar positieve groepsdynamiek, hoe wordt veiligheid “hip” ?
   
 • Beloning en disciplinemodel, zorgen dat de stimuli-respons in juiste overeenstemming zijn, belonen van goed- en corrigeren van onveilig gedrag.