Nieuws

Nieuwsbrief CHEMConsult nr. 1

In onze nieuwsbrief leest u de meest recente ontwikkelingen van CHEMGroep op het gebied van Risico, Veiligheid en Operaties. De afgelopen periode zijn er door CHEMGroep weer aantal mijlpalen bereikt. Dit geldt voor ons als groep, maar nog veel meer voor onze relaties. Zij zijn in staat om nog efficiënter te werken. Alles binnen het streven naar het voorkomen van arbeidsongevallen en arbeidsgerelateerd ziekteverzuim.

Veiligheid

 

Jongeren en Arbeidsveiligheid
De kans op een arbeidsongeval is het grootst bij werknemers van 15 tot en met 24 jaar, voornamelijk onder jongens. In de metaalindustrie en in de bouw geldt dit risico het sterkst. Voor jonge werknemers geldt dus: jong geleerd, oud gedaan.

Het is van belang om in opleidingen zodanig aandacht te besteden aan veilig werken, dat het een tweede natuur wordt en door medewerkers als vanzelfsprekend wordt ervaren. Want 23% van de werkzame populatie bij bedrijven is jonger dan 24 jaar; zij zijn in 46% van de gevallen het slachtoffer  van ongevallen.

Jongeren handelen veel vanuit de 'reflex'. Niet alle delen van de hersenen zijn evenredig gegroeid en daarom ontbreken besef en inzicht in consequenties. Het belangrijkste gemis bij jongeren is de lange termijn consequentie (plannen is ook een groot probleem). Omdat gedrag - en dus ook reflexgedrag - te beïnvloeden is, ontwikkelden wij (CHEMConsult) de volgende training/bewustwordingssessie.

  • Split second: waarom zijn jongeren niet in staat om het risico reëel en rationeel in te schatten? Aan de hand van een aantal oefeningen wordt dit aangetoond.
  • Bewustwording: 'kijkje in de spiegel', om het gevoel van zelfgenoegzaamheid weg te nemen. Het gebeurt niet alleen bij anderen, maar kan mij ook overkomen.
  • Van direct doen, naar eerst denken. Ervoor waken dat bij afwijkingen gelijk het reflex-karakter wordt getoond. In plaats hiervan leert men terug te gaan naar het weloverwogen gedrag.
  • Trainen in afwijkingen. Zodat dit in plaats van reflexgedrag, routinematig gedrag wordt.
  • Groepsdynamiek: de gevoelde groepsdrang onder jongeren ombuigen naar een positieve groepsdynamiek. Hoe wordt veiligheid 'hip'?
  • Beloning en disciplinemodel: zorgen dat de stimuli-responsen in de juiste balans zijn. Belonen van goed gedrag en corrigeren van onveilig gedrag.

Wil je graag op de hoogte blijven ? Schrijf je dan nu in!