Nieuws

Veilig en gezond werken in verontreinigde grond

De kans dat werknemers bij grondwerk in aanraking komen met verontreinigde grond is groot. Met name in stedelijke gebieden zoals Rotterdam of Amsterdam zijn grote delen van de binnenstad in meer of mindere mate vervuild.

De vervuiling is bijvoorbeeld ontstaan op plekken waar industrie, benzinestations, garages of voormalige chemische wasserijen gevestigd waren. Ook kan asbesthoudend puin gebruikt zijn als fundering voor wegen en paden. In heel Nederland zijn zo’n 60.000 locaties bekend die ernstig verontreinigd zijn en gesaneerd moeten worden.

Verontreinigingen in de grond zijn niet altijd direct zichtbaar. De gezondheidsrisico’s (op langere termijn) worden daarom vaak onderschat. Grondwerkers klagen niet snel. Ze werken al jaren in de grond en wuiven de niet zichtbare risico’s makkelijk weg.

In het jaarplan 2013 van het ministerie SZW (Arbeidsinspectie) is veilig werken in verontreinigde grond één van de aandachtsgebieden.

Bewustwording en herkenning van risico’s zijn de eerste stappen op weg naar een veilige uitvoering. Als team bij Chemgroep BV zijn we op de hoogte van wet- en regelgeving, de risico’s en de beheersmaatregelen. We staan voor flexibiliteit, praktische ondersteuning en/of maatwerk gebaseerd op uw behoeften.

Een kleine greep uit, wat wij u kunnen bieden. Of het nu gaat om:

  • voorbereiding en of uitvoering van VGM plan
  • toezicht DLP
  • startwerkinstructie
  • toolboxen
  • veiligheidskundige ondersteuning MVK / HVK
  • begeleiding en training (Asbestherkenning / DLP)
  • ontwikkeling van checklists
  • werkplekinspecties of audits u bent bij ons aan het goede adres.

Als uw nieuwsgierigheid gewekt is, neemt u dan contact met ons op. Wij bekijken graag samen met u wat we voor u kunnen betekenen.

Evert van der Laan –  bel direct 06- 13 81 00 41 of mail naar:  e.vanderlaan@chemgroep.nl