Nieuws

Veiligheidsprestaties in Cultuur

Dat gedrag, een steeds belangrijkere component wordt in het bereiken van een duurzaam hoge veiligheidsprestatie steeds meer bij organisaties bekend. Buiten de benodigde regels en procedures die moeten zorgen voor structuur binnen het bedrijf is ook de heersende cultuur bepalend voor het slagen van veiligheidsverbeterprogramma’s.

Een ander belangrijk aspect is het vasthouden van de eigen identiteit, het kan niet zo zijn dat een “standaard” veiligheidsprogramma werkt voor alle soorten organisaties. Organisaties die willen verbeteren moeten ervoor zorgen dat eigen sterke unieke punten bewaakt en bewaard blijven, dus het klakkeloos overnemen van programma’s van anderen is zelden succesvol.

Een ander punt is het huidige ontwikkelde veiligheidsbesef, als er nog nooit proactieve aandacht is geweest voor veiligheid, hoe kun je dan van medewerkers verwachten dat zij ineens elkaar gaan aanspreken op onveilig gedrag. Dit begint bij de leiding van een organisatie.

Is cultuur meetbaar ?

Het meten van een cultuur, de volwassenheid van de organisatie, is wel degelijk meetbaar, daarom ontwikkelde CHEMGroep de Safety Culture Scan.
Door het uitvoeren van deze scan kun je bepalen wat de veiligheidsbeleving van een managementteam / directie is en hoe dit beleefd wordt op de werkvloer.  Door een aantal cultuurbepalende elementen te onderzoeken zie je hier al snel de discrepantie, welke systemen hebben we en hoe worden ze gebruikt/ opgevolgd.

De Safety Culture Scan wordt afgenomen door middel van een vragen - / stellingenlijst waar 11 elementen die belangrijk zijn in een veiligheidscultuur worden getoetst.

De elementen zijn:

 • Beleid en strategie
 • Kader en standaard richtlijnen
 • Leiderschap
 • Regels en procedures
 • Training en opleiding
 • Veiligheidsfunctionarissen/ preventiedienst
 • Gedragsobservaties
 • Systeemaudits
 • Beoordelingen en sanctiebeleid
 • Incidentonderzoek
 • Gedrag

De uitkomst wordt uitgedrukt in fasen van het Bradley model (zie de test op onze homepagina, dus hoe volwassen is de veiligheidscultuur en wat zijn KPI’s ? Zal dit tot een daadwerkelijke verbetering van de veiligheidsprestatie leiden  ? In de praktijk hebben wij dit bij diverse bedrijven in verschillende branches uitgevoerd en na twee jaar volgt er een nieuwe meting om te kijken of de uitgevoerde acties daadwerkelijk tot verhoging van de veiligheidscultuur hebben geresulteerd.Een concreet voorbeeld waar dit tot goede resultaten heeft geleid, en nog steeds wordt toegepast, is een groot staalbedrijf met diverse werkeenheden.

Voor de directie werd heel duidelijk wat de verschillen tussen de werkeenheden waren, terwijl ze allen hetzelfde veiligheidsbeleid hebben. ‘’ Hoe dit is ontstaan en hoe men van elkaar kon leren ‘’.Aan de hand hiervan is een veiligheidsverbeterprogramma opgesteld, gericht op de elementen die voor verbetering vatbaar waren en ook onderhoud voor de goed ontwikkelde elementen. Na het doorlopen van de fase van het programma wordt de test opnieuw afgenomen, om te kijken of dit iets heeft gedaan met de beleving van de deelnemers ?

http://www.chemgroep.nl/safety/producten/safety-culture-scan

Om continuïteit te waarborgen wordt er op regelmatige basis (eens in de twee jaar) een nieuwe test afgenomen. En zo hebben de programma’s op lange termijn ook resultaat ten aanzien van de cultuur omslag.

Het mag duidelijk zijn dat de cultuuromslag op zich niet het doel is, het doel is en blijft om ervoor te zorgen dat werknemers veilig en gezond naar huis (en met pensioen) kunnen gaan. Vandaar dat het ook belangrijk is om de cultuurmeting af te zetten tegen de veiligheidsprestatie, ook als er een cultuuromslag meetbaar is, heeft dit ook geleid tot een verbeterde veiligheidsprestatie.

Door dit te meten en af te zetten tegen elkaar, kun je zien of de juiste verbeterstappen zijn benoemd, maar ook of de inspanning wel voldoende is geweest.

Kortom de Safety Culture Scan van CHEMGroep is een betrouwbare, onafhankelijke en dus een integere scan,  die u laat weten waar uw organisatie staat en wat u kunt doen om uw veiligheidsprestatie nog beter te vervolmaken.