Mensen

Raymond Bekker

"Hoe kun je gedrag beïnvloeden? "

Raymond Bekker
0181- 21 36 36
06 - 303 893 50 r.bekker@chemgroep.nl

“Mijn interesse in veiligheid heeft vooral een psychologische achtergrond: waarom handelen mensen op een bepaalde manier? En hoe kun je dat gedrag beïnvloeden? Vanuit mijn baan als plantmanager bij DuPont heb ik ontdekt hoe organisaties op het hoogste veiligheidsniveau kunnen opereren. Dat vertaal ik graag - vanuit mijn aanvullende kennis van de psychologie - naar de mens op de werkvloer. Hoe maak je de systemen werkbaar, onder andere door het incalculeren van fouten?

Ik leid graag sessies over dit onderwerp, voor 10 of 1000 man. Metaforen werken het beste om de situaties te visualiseren. En daarbij ga ik de confrontatie niet uit de weg.”  

Een team van 10 ervaren consultans allen met een leidinggevende en operationele kennis, en ervaring voorzien u van een duurzaam advies.