risk

Begeleiding

Arbeidsinspectie, bezoek van een ministerie, de milieudienst: wij begeleiden de controles van externe overheden.

CHEMGroep is de gesprekspartner op niveau, met gespecialiseerde kennis op alle onderdelen. Ook het aanvragen van gespecialiseerde vergunningen kunt u gerust aan ons overlaten.