risk

Management systeembouw

CHEMGroep is sterk in het analyseren en opzetten van systemen. De kadernormen die zijn vastgelegd in milieuzorgsystemen, arbozorgsystemen of productkwaliteitssystemen nemen wij onder de loep. Net als de AEO (Authorised Economic Operator): wanneer de wetgeving de route vrij laat, vullen wij hem zo efficiënt mogelijk voor u in. CHEMGroep beoordeelt de belangrijkste risico’s voor uw bedrijf en de omgeving. Ook de gevolgen voor de arbowet nemen wij mee in het proces.

CHEMGroep stelt de volgende vragen:

  • Wat is het hoofdproces?
  • Welke formulieren zijn daarbij nodig?
  • Hoe gaat uw bedrijf om met klachten?
  • Hoe kunnen producten het beste worden gemonitord?

CHEMGroep bepaalt de structuur voor een veilig proces, aangepast aan uw eigen situatie.