Safety

Forbo

Van het adviestraject voor veiligheidsbewustzijn tot coaching op de achtergrond ('train de trainer'): het doel van Forbo is om ongevallen te voorkomen. Na een initiële toename van het aantal ongevallen - wat de nieuwe ‘meldcultuur’ met zich meebrengt - gaat het aantal gestaag naar beneden.

CHEMGroep werkt met Key Performance Indicators, om te analyseren wat er wordt gemeld (hoeveelheid/zwaarte) en wat het werkelijke aantal ongevallen is. Dit bepaalt de koers van de veiligheidssesies. Het resultaat is dat de organisatie van een ‘blame’ cultuur verschuift naar een meld-cultuur. Verschillen tussen sectoren zijn groot, van uiterste zorgvuldigheid in de chemie bijvoorbeeld tot een macho-gedragscultuur in bepaalde onderdelen van de logistieke dienstverlening.

CHEMGroep speelt in op die verschillen en bepaalt voor iedere organisatie een veiligheidsstrategie op maat.