Safety

Ontwikkelmodel

Na een Safety Culture Scan kan CHEMGroep een ontwikkelmodel vaststellen. Dat doen we op drie niveaus: strategisch, tactisch en operationeel. De routemap en de visie ligt dan klaar. Vervolgens laten we het een paar maanden rusten, om de aanpak goed te laten doorsijpelen in de organisatie.

Veiligheidsbewustzijn is immers een langdurig traject, dat eerst door de directie en daarna door het management moet worden doorleefd. In de 3 tot 5 jaar dat een bedrijf nodig heeft om op veiligheidsgebied volwassen te worden, verzorgt CHEMGroep vooral de coaching - want als bedrijf doet u het zélf. Wij bieden daarbij tips & tricks en concrete doelen voor op de werkvloer.

De grootste veiligheidsrisico’s ontstaan wanneer personeel als vanzelfsprekend leunt op de veiligheidssystemen die er zijn. Van weloverwogen gedrag verandert het in de loop der tijd in routinematig gedrag, en uiteindelijk reflexgedrag. CHEMGroep bereidt medewerkers voor op last minute risico-analyses, voor veilig handelen in noodsituaties. 

 

Tot slot wordt de gedragscode ondertekend door de directie: een belangrijk moment, en een sterk symbool richting alle lagen van de organisatie. Mogen we uw organisatie meenemen in dit veiligheidsontwikkelmodel? Neem contact op met Raymond Bekker voor meer informatie.