Safety

Safety Culture Scan

Om goed te adviseren, moeten we weten waar het bedrijf staat. In welke fase van de ontwikkeling op veiligheidsgebied bevindt uw bedrijf zich? CHEMGroep werkt met het leiderschapsmodel van Steven Covey en het Bradley-model voor de ontwikkeling van veiligheidsbewustzijn. In het kort doorloopt ieder bedrijf deze fasen:

  • reactief - alleen primair reageren op situaties;
  • afhankelijk - weten waarop je moet letten, maar dit nog niet alleen kunnen;
  • onafhankelijk - zelf anticiperen op veilige situaties;
  • interafhankelijk - kunnen zorgen voor de veiligheid van anderen.

In de Safety Culture Scan toetsen we elf kritische elementen van het bedrijf (o.a. beleid, strategie, training, gedrag, ongevallen), die per fase worden ingedeeld. Dit kan onderling verschillen. CHEMGroep geeft feedback op wat direct kan worden uitgevoerd en wat nog moet rijpen.

Groot voordeel van de Safety Culture Scan is, dat het in een half uur te maken is en snel kan worden verwerkt. Bovendien is er maar één kleine selectie medewerkers voor nodig om het bedrijf goed in beeld te brengen. Gunstig voor de productiviteit van het bedrijf!