Safety

Seminar Felt Leadership

Organisaties volwassen maken begint met ‘felt leadership’. Dat is breder dan veiligheid alleen: wij benaderen het functioneren van de hele organisatie, met de Organisatie Ontwikkelings Meting (OOM). 

Het advies van CHEMGroep gaat in op vragen als: hebben regels nut? Wat is leiderschap? Waarom overtreden medewerkers regels? We gebruiken daarbij sterke metaforen om de medewerkers op het juiste pad te brengen, en de resultaten te visualiseren. Zo prenten we veilig gedrag op ieders netvlies, en werken we toe naar een positief resultaat.

In de trainingen en seminars komen ook de emotionele gevolgen van ongevallen aan bod. De adviseurs van CHEMGroep komen allemaal uit de praktijk (als voormalige directieleden van grote organisaties) en kunnen deze situaties goed verwoorden. In de training 'Omgaan met veranderingen' - via het model van de kernkwaliteiten - gaan we bijvoorbeeld de discussie over het belang van veiligheid aan met een commercieel directeur en een logistiek directeur. Wat is uw positie ten opzichte van veiligheid?

CHEMGroep brengt alle typen mensen bij elkaar in de organisatie, door te laten zien wat veiligheid oplevert op elk niveau.