training

Veilig Verplaatsen van Lasten

Veel ongevallen ontstaan bij hijswerkzaamheden, door het niet goed aanslaan van een last of het gebruik van het verkeerde hijsgereedschap. Daarom is de opleiding Veilig Verplaatsen van Lasten van groot belang. Voorkom hijsincidenten met deze cursus!

In ons opleidingscentrum in Botlek-Rotterdam kunnen wij uw medewerkers op theoretische en praktische wijze van alles leren.  In deze cursus besteden wij uitgebreid aandacht aan:

  • Wet- en regelgeving
  • Begrippen met betrekking tot het verplaatsen van lasten
  • Soorten en kenmerken van hijswerktuigen
  • Soorten en kenmerken van hijsgereedschap
  • Wijze van aanslaan met betreffend hijsgereedschap
  • Afkeurcriteria hijsgereedschap
  • Speciaal hijsgereedschap
  • Veilig verplaatsen van lasten
  • Communicatie bij het verplaatsen van lasten

Uw medewerkers ontvangen een certificaat dat 5 jaar geldig is.